Category Archives: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่8 บ้านห้วยฝาง และหมู่ที่11 บ้านห้วยห้า

190724074350_0001ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)

ไตรมาส 2ดาวน์โหลด ประกาศไตรมาส 2ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ขท ๑๙๘๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้ม…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อหินคลุก โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสบสอย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสบสอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เทศบาล…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เท…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เทศบาลตำบลแม่สอย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครงการ ซื้อวั…

ประกาศผู้ที่ได้รับการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครงการ ซื้อจัด…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายตู้ไฟฯ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งป้ายตู้ไฟสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย อะคริลิค (สองด้าน) จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายยินดีต้อนรับ ป้ายเหล็ก จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -------------------------------------------…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังเทศบาลตำบลแม่สอย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครง…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านวังน้ำหยาด

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๒ บ้านวังน้ำหยาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ไ…

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล(ชนิดไร้สาย)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล ชนิดไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  เทศบาลตำบลแม่สอย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล ชนิดไร้สาย ด้วยวิธีประก…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการ ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และแก้วพลาสติก โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลแม่สอย ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และแก้วพลาสติก โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลแม่สอย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ต…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อมอเตอร์ซัมเมิร์ส ประปาหมู่ที่ 12

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซัมเมิร์ส ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยมะควัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ส…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้าย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นฯ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นพร้อมร่วมใจคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เทศบาลตำบลแม…