Category Archives: ข่าวกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการของดีตำบลแม่สอย (งานลำไย) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

วันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ตำบลแม่สอย ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562

โครงการงานของดีตำบลแม่สอย (งานลำไย) ครั้งที่4 ประจำปี 2561

โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สอยประจำปี 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่สอยประจำปี 2561

โครงการสืบสาน ประเพณียี่เป็งล้านนา วันลอยกระทงประจำปี 2560

กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2560

กิ

โครงการฝึกอบรม จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช วันที่ 4 สิงหาคม 2560

พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ทำฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยห้า หมู่11 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่สอยนำทีมโดย ท่านรองนพพร ปินตาสม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ได้ร่วมกับประชาชนบ้านห้วยห้าทำฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยห้า หมู่11 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่