สายตรงนายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 093-1753467
เบอร์สำนักงาน 053-032540 ต่อ 103