ติดต่อเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย
ที่อยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-032538-40

เบอร์โทรศัพท์ งานป้องกัน และงานกู้ชีพกู้ภัย : 053-032524

เบอร์โทรสาร : 053-032540