คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สอย

nayok

นายสุวิช ปันเป็ง
นายกเทศมนตรี


นายนพพร ปินตาสม
รองนายกเทศมนตรี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 58381255_379161592687211_5319078015525715968_n-745x1024.jpg
นายวิทยา  ปัญญาน่าน
รองนายกเทศมนตรี


นายธีระทรัพย์ วงค์ยุพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายอินสม วงค์สันติเจริญ
เลขานุการนายกเทศมนตรี