ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

โครงการยุวชนแม่สอย รุ่นใหม่ ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2562 [ ประกาศเมื่อ : 13/09/2019]
แนะนำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ ประกาศเมื่อ : 13/09/2019]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ ประกาศเมื่อ : 30/08/2019]
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) [ ประกาศเมื่อ : 23/08/2019]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ ประกาศเมื่อ : 14/08/2019]
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ ประกาศเมื่อ : 22/07/2019]


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่8 บ้านห้วยฝาง และหมู่ที่11 บ้านห้วยห้า [ ประกาศเมื่อ : 23/07/2019]
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 [ ประกาศเมื่อ : 05/07/2019]
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำหยาด [ ประกาศเมื่อ : 03/05/2019]
ประกาศเผยแพร่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโรงวัว [ ประกาศเมื่อ : 13/03/2019]
ประกาศเผยแพร่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 บ้านใหม่สารภี [ ประกาศเมื่อ : 13/03/2019]
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 13/03/2019]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่8 บ้านห้วยฝาง และหมู่ที่11 บ้านห้วยห้า [ ประกาศเมื่อ : 23/07/2019]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ ประกาศเมื่อ : 30/04/2019]
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ ประกาศเมื่อ : 21/03/2019]
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อหินคลุก โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสบสอย [ ประกาศเมื่อ : 20/03/2019]
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ ประกาศเมื่อ : 11/03/2019]
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 07/03/2019]