ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ ประกาศเมื่อ : 15/12/2017]
แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 12/12/2017]
ชำระภาษี ประจำปี 2561 [ ประกาศเมื่อ : 30/11/2017]
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ ประกาศเมื่อ : 28/11/2017]
ราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ ประกาศเมื่อ : 24/11/2017]
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ ประกาศเมื่อ : 13/11/2017]


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด

ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ (Matching Fund) จำนวน 5 โครงการ [ ประกาศเมื่อ : 15/12/2017]
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ ประกาศเมื่อ : 15/12/2017]
ราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ ประกาศเมื่อ : 24/11/2017]
ราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2560 [ ประกาศเมื่อ : 15/11/2017]
ราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศพด.ในสังกัดของเทศบาลตำบลแม่สอย จำนวน 8 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2560 [ ประกาศเมื่อ : 15/11/2017]
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ ประกาศเมื่อ : 27/10/2017]