ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลแม่สอย พ.ศ.2561 – 2564 [ ประกาศเมื่อ : 28/09/2017]
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองคัน 2 [ ประกาศเมื่อ : 27/09/2017]
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองคัน 1 [ ประกาศเมื่อ : 27/09/2017]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ ประกาศเมื่อ : 07/08/2017]
ประกาศการพิจารณาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (MATCHING FUND) [ ประกาศเมื่อ : 07/08/2017]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2560 [ ประกาศเมื่อ : 07/08/2017]


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ ประกาศเมื่อ : 16/10/2017]
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองคัน 2 [ ประกาศเมื่อ : 27/09/2017]
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองคัน 1 [ ประกาศเมื่อ : 27/09/2017]
ประกาศการพิจารณาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (MATCHING FUND) [ ประกาศเมื่อ : 07/08/2017]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2560 [ ประกาศเมื่อ : 07/08/2017]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 20/07/2017]