ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอยหลวง [ ประกาศเมื่อ : 19/03/2018]
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนพ.ศ.2561 [ ประกาศเมื่อ : 09/03/2018]
ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 05/03/2018]
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโรงวัว [ ประกาศเมื่อ : 27/02/2018]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 05/02/2018]
รายงานผลการร้องเรียนการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ ประกาศเมื่อ : 09/01/2018]


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด

ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอยหลวง [ ประกาศเมื่อ : 19/03/2018]
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ ประกาศเมื่อ : 14/03/2018]
ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 05/03/2018]
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโรงวัว [ ประกาศเมื่อ : 27/02/2018]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 05/02/2018]
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา [ ประกาศเมื่อ : 02/02/2018]