ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สื่อการคัดแยกขยะรีไซเคิล [ ประกาศเมื่อ : 18/07/2018]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ประกาศเมื่อ : 12/07/2018]
ราคากลางโครงการติดตั้งหลังคาเมทัลซีส ทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 06/07/2018]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ ประกาศเมื่อ : 27/06/2018]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ ประกาศเมื่อ : 22/06/2018]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่1) [ ประกาศเมื่อ : 11/06/2018]


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด

ราคากลางโครงการติดตั้งหลังคาเมทัลซีส ทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 06/07/2018]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ ประกาศเมื่อ : 27/06/2018]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ ประกาศเมื่อ : 22/06/2018]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่1) [ ประกาศเมื่อ : 11/06/2018]
ประกาศเผยแพร่พร้อมราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโรงวัว [ ประกาศเมื่อ : 08/06/2018]
ประกาศ ราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลแม่สอย ปีงบประมาณ 2561 [ ประกาศเมื่อ : 30/05/2018]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ [ ประกาศเมื่อ : 19/07/2018]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 19/07/2018]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ประกาศเมื่อ : 12/07/2018]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม/ตรวจเช็ค รถยนต์ส่วนกลาง ขท 1985 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศเมื่อ : 11/07/2018]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสแลนกรองแสง 80 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 168 เมตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศเมื่อ : 29/06/2018]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ม. ๑๕ บ้านหนองบัวโดยการเปลี่ยนสารกรองถังกรองเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศเมื่อ : 27/06/2018]