ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ ประกาศเมื่อ : 29/06/2020]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ ประกาศเมื่อ : 25/06/2020]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ ประกาศเมื่อ : 22/06/2020]
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ ประกาศเมื่อ : 09/06/2020]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 [ ประกาศเมื่อ : 22/04/2020]
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ ประกาศเมื่อ : 03/04/2020]


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานป่าช้าหลวง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา [ ประกาศเมื่อ : 17/10/2019]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง [ ประกาศเมื่อ : 09/10/2019]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่8 บ้านห้วยฝาง และหมู่ที่11 บ้านห้วยห้า [ ประกาศเมื่อ : 23/07/2019]
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 [ ประกาศเมื่อ : 05/07/2019]
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำหยาด [ ประกาศเมื่อ : 03/05/2019]
ประกาศเผยแพร่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโรงวัว [ ประกาศเมื่อ : 13/03/2019]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่8 บ้านห้วยฝาง และหมู่ที่11 บ้านห้วยห้า [ ประกาศเมื่อ : 23/07/2019]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ ประกาศเมื่อ : 30/04/2019]
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ ประกาศเมื่อ : 21/03/2019]
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อหินคลุก โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสบสอย [ ประกาศเมื่อ : 20/03/2019]
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ ประกาศเมื่อ : 11/03/2019]
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 07/03/2019]