ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ผลประกาศคำขวัญ ตามโครงการยุวชนแม่สอยรุ่นใหม่ ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น [ ประกาศเมื่อ : 11/09/2020]
ประกาศ ทต.แม่สอย ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปจนถึง 30 กันยายน 2563(เฉพาะปี พ.ศ.2563) [ ประกาศเมื่อ : 31/08/2020]
คิวอาร์โค้ดสำรวจความพึ่งพอใจการอำนวยความสะดวกเทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 28/08/2020]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใหม่) [ ประกาศเมื่อ : 28/08/2020]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย [ ประกาศเมื่อ : 27/08/2020]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอยผลคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ ประกาศเมื่อ : 10/08/2020]


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 3 [ ประกาศเมื่อ : 08/07/2020]
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สอย ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศเมื่อ : 24/11/2019]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานป่าช้าหลวง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา [ ประกาศเมื่อ : 17/10/2019]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสถานป่าช้าหลวง หมู่ที่ 10 ห้วยม่วงฝั่งซ้าย [ ประกาศเมื่อ : 16/10/2019]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง [ ประกาศเมื่อ : 09/10/2019]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่8 บ้านห้วยฝาง และหมู่ที่11 บ้านห้วยห้า [ ประกาศเมื่อ : 23/07/2019]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 3 [ ประกาศเมื่อ : 08/07/2020]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 [ ประกาศเมื่อ : 02/04/2020]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 [ ประกาศเมื่อ : 07/01/2020]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) [ ประกาศเมื่อ : 02/10/2019]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่8 บ้านห้วยฝาง และหมู่ที่11 บ้านห้วยห้า [ ประกาศเมื่อ : 23/07/2019]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) [ ประกาศเมื่อ : 02/07/2019]